GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy EN ISO 9001-2008 w zakresie: Projektowanie, budowa, renowacja, remont, serwis, obsługa i eksploatacja gazociągów dystrybucyjnych i przesyłowych wysokiego ciśnienia, rurociągów i instalacji wod.-kan. oraz stacji gazowych CNG i LNG. Dostawa i montaż sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów przemysłowych. Pomiary, telemetria, łączność, obsługa, remonty i konserwacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Czynna i bierna ochrona…
Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do: - wytwarzania - modernizacji - naprawy rurociągów technologicznych do gazów. Decyzje uprawniające do naprawy: - stałych zbiorników ciśnieniowych - rurociągów technologicznych - rurociągów przesyłowych
Świadectwo Kwalifikujące firmę do I Grupy Zakładów Małych wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie: wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1,2,3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200, a w szczedólności sieci i stacji redukcyjno-pomiarowych niskiego, średniego oraz wysokiego ciśnienia, przyłączy i instalacji gazowych, tłoczni gazu,…
Certyfikat poświadczający że GZOG Sp. z o. o. jest generalnym dystrybutorem na Polskę systemów kompresji gazu ziemnego firmy Galileo.
Autoryzacja firmy Emerpol Sp. z o.o. w zakresie montażu, uruchomienia, obsługi i konserwacji systemu nawaniania wtryskowego dla gazu ziemnego firmy OMT Tartarini.
Certyfikat firmy Wavin uprawniający do prowadzenia prac renowacyjnych rurociągów metodą Compact Pipe.
Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie, wg. normy PN-EN 3834-2:2007
Przedstawicielstwo w zakresie dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenia obsługi urządzeń firmy Plum Sp. z o.o.
Certyfikat poświadczający że GZOG Sp. z o. o. jest dystrybutorem na Polskę produktów firmy OZEN Kompresor.
Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o. o. jest autoryzowanym dystrybutorem na rynku polskim oferującym dostawę, uruchomienie i serwis sprężarek odśrodkowych powietrza i gazów przemysłowych firmy SAMSUNG Techwin.