GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ul. Pyskowicka 31, 41-807 Zabrze

tel+48 32 376 19 99fax +48 32 376 22 70

       

2013 - Stacja regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego LNG

GZOG Sp. z o.o. brał udział w realizacji zadania pn.: "Wykonanie instalacji rozpalania kotłów OP 130 nr 3, 6 i 8 na gaz ziemny LNG w EC Miechowice" 
Zakres kontraktu obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, dostawę i montaż:
- zbiornika kriogenicznego VT 60 o pojemności 60 m3
- instalacji do regazyfikacji LNG opartej na parownicy wodnej
- stacji redukcyjno-pomiarowej z nawanialnią
- systemu automatycznego  sterowania stacją regazyfikacji
- rurociągu DN 250 łączącego stację regazyfikacji z kotłownią elektrociepłowni
- sześciu palników gazowych o mocy 15 MW każdy, służących do rozpalania kotłów OP 130.

Udział firmy GZOG w w/w zadaniu inwestycyjnym obejmował podłączenie gazociągów technologicznych, wykonanie obiektowych instalacji elektrycznych i AKPiA oraz nadzór budowlany. Generalnym Wykonawcą inwestycji była firma HAM Polska Sp. z o.o., zaś Inwestorem była firma FORTUM S.A. O/Bytom Inwestycja była realizowana w terminie 09.2011r. - 10.2012r.